Grønare gåveinnpakning!

Jula er rett rundt hjørne og vi har mange gåver som skal pakkast inn. Tall frå Framtiden i våre hender viser at vi bruker 60 000 km gåvepapir. Det er faktisk nok gåvepapir til at vi kan ta ei runde rundt ekvatoren og vel så det. 

  • Plastpellets

Bli med på jakten på plastpellets!

Dette er en del av en global kampanje som heter The Great Nurdle Hunt. Jakten på plastpellets (nurdles) er en morsom uteaktivitet og det er enkelt å delta. Ved å bli med bidrar du til

Skuleturnè for Havet

Noko av det viktigaste arbeidet vi gjer i kampen mot platforureining, er å inkludere og undervise komande generasjonar om problematikken knytt til temaet

Landbruksplast på avveie

Hvordan påvirkes matjorden vår? Hvordan kan vi jobbe for å forhindre landbruksplast på avveier? Se opptak fra seminaret.

Noregs nye plaststrategi – Klarer vi å bli ein leiande havnasjon?

Draumen om Noreg som ein leiande havnasjon omfattar arbeidet mot marin og plast forsøpling. I august i år kom Solberg-regjeringa ut med ein fornya norsk plaststrategi. Strategien er eit bidrag til FNs nullvisjon frå 2017 om å stanse alle utslepp til havet, og har som mål å vise til heilskapleg tilnærming for tiltak på tvers av heile plastens livsløp global, regionalt og nasjonalt.

Rein studietid

I denne samarbeidskampanjen sprer vi informasjon og inviterer studenter til å ta del i arbeidet mot forsøpling av naturen.

Load More Posts