Rapporter forsøplingen

Hvilket søppel havner i naturen? Hvor kommer det fra? Legg inn informasjon om hva du finner.

Last opp plastfunn

Vi bruker også aktivt ryddenorge.no når vi kartlegger søppel fra ryddeaksjoner. Der kan du blant annet melde i fra om forsøpla områder, opprette ryddeaksjoner og rapportere inn hva som ble ryddet. Rydde finnes også som app (iOS eller Android).

Unødvendig plast

Ser du varer i butikken med unødvendig mye plast? Vi vil samle inn bilder og tips om når du mener det er unødvendig å bruke plast.

Unødvendig plast
Maksimal filstørrelse: 268.44MB

Lekker fotballbanen plast?

De fleste kunstgressbaner har gummigranulat i topplaget, og mye lekker ut i naturen. Det anslås at nesten 6000 tonn plast fra banene havner i naturen hvert eneste år. 

Hvordan står det til med din fotballbane?

Lekker fotballbanen mikroplast?
Maksimal filstørrelse: 268.44MB

Det finnes heldigvis løsninger. Man kan bytte til naturlig gress, bruke granulat av biologisk nedbrytbare materialer eller velge kunstgress som ikke trenger granulat. Det hjelper også å bygge mur rundt banen eller installere filter under kumlokkene. Les mer.

Artikler

Noregs nye plaststrategi – Klarer vi å bli ein leiande havnasjon?

By |7.9.2021|Ukategorisert|

Draumen om Noreg som ein leiande havnasjon omfattar arbeidet mot marin og plast forsøpling. I august i år kom Solberg-regjeringa ut med ein fornya norsk plaststrategi. Strategien er eit bidrag til FNs nullvisjon frå 2017 om å stanse alle utslepp til havet, og har som mål å vise til heilskapleg tilnærming for tiltak på tvers av heile plastens livsløp global, regionalt og nasjonalt.

Rein studietid

By |20.8.2021|Nyheter|

I denne samarbeidskampanjen sprer vi informasjon og inviterer studenter til å ta del i arbeidet mot forsøpling av naturen.