Hvordan påvirkes matjorden vår? Hvordan kan vi jobbe for å forhindre landbruksplast på avveier? Se opptak fra seminaret.

Publisert: 14. september 2021

Plastproblematikken har vært på dagsordenen lenge, men det snakkes ikke så mye om plast i landbruket. Selv om det er dokumentert at noe av plasten havner på avveie som for eksempel i elvene eller i jorden som vi dyrker i.

Naturvernforbundet i Trøndelag inviterte til dagsseminar 18. mars 2021 hvor alle som jobber med landbruk, henting av landbruksplast, næringsliv og andre interesserte var velkomne til å delta.

Program:
09.30 Velkommen ved Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet
09.40 – 10.00 Mikroplast i gjødsel, ved Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet
10.05 – 10.25 Kartlegging av plastforsøpling, ved Gaute Velle, ansatt ved Norce og Universitetet i Bergen
10.20 – 10.30 Pause
10.30 – 10.45 Landbruksplast: Volum, nedstrømsmarkedet, og utfordringer, ved Are Magnus Adolfsen fra Grønt Punkt
10.50 – 11.10 Dagens utfordringer med plasthåndtering, ved Bjørn Gimming fra Norges Bondelag
11.10 – 11.20 Pause
11.20 – 11.30 Utfordringer og løsninger i Orkland, ved Johan Randahl, rådgiver ved landbrukskontoret i Orkland kommune
11.30 – 11.40 Utfordringer og løsninger Avfall Norge, ved Mona Nordhammer Sæther
11.40 – 11.45 Pause
11.45 – 12.05 Biologisk nedbrytbar plast, ved Claire Coutris fra NIBIO
12.05 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.45 Workshop
13.45 – 14.00 Avslutning

About the Author: admin

admin