...og tiltakene som haster mest for å stoppe plastforsøplingen.

Publisert: 26. november 2019

Vi har sammenstilt data fra Hold Norge Rent, Mepex Consult, Nordic Ocean Watch, miljolare.no og plastjakten.no. Av mengdedataene vi har sett på, utgjør hovedandelen ikke-identifiserbare plastbiter (eksempelvis 32% av HNR sine data og 45% av Mepex sine data). I denne analysen har vi valgt å fokusere på det identifiserbare plastavfallet av to grunner: for det første stammer mye av den ikke-identifiserbare plasten fra større plastgjenstander som har blitt brutt ned. For det andre er den identifiserbare plasten noe vi kan sette inn tiltak for å forebygge nå. Klarer vi det, er sannsynligheten stor for at vi også reduserer omfanget av forsøplingen av den ikke-identifiserbare plasten.

Se presentasjon av verstingplasten.

 

Du, jeg og dagligvarekjedene

Det vi kaller «verstingplast» blir her presentert i ikke-prioritert rekkefølge, sammen med forslag til tiltak.
Sjokolade-, godteri og emballasje fra “på farten”-mat og snacks

Politikere
– Innfør planlagt forbud mot éngangsplast snarest – ingen utsettelser.
– Vurder å utvide panteordningen til å gjelde for plastbeger.
– Iverksett tiltak som
– gjør det dyrt å bruke plastemballasje på disse produktene slik at miljøvennlige alternativer blir konkurransedyktige.
– gjør at det lønner seg å spise på spisesteder i stedet for å ta med.

Produsenter
– Kutt ut unødvendig emballasje.
– Fas inn emballasje som kan brytes ned i naturen (f. eks. papir), samtidig som plastemballasje fases ut.

Dagligvarekjeder
– Still krav til produsentene om punkt 1 og 2 over, sett tidsfrister for å innfri kravene.

Du og jeg
– Pass alltid på at vi får med oss søppelet vårt når vi er på farten/på tur.
– Si fra til folk som du ser kaster søppel.
– Bruk 2 minutter på å plukke plast du finner på tur. Det kan gjøre en enorm forskjell!

Drikkeflasker og bokser

Politikere
– Øk pantesatsene og innfør system for regelmessig økning i satsene.
– Vær en pådriver for panteordninger i Storbritannia og EU.
– Innfør avgifter på ny plast slik at resirkulert plast blir mer konkurransedyktig.
– Innfør krav om “pantering” på alle søppelbøtter i det offentlige rom.

Du og jeg
– Pant alt, alltid!
– Bruk gjenbruksflasker.
– Bruk panteringer på søppelbøtter om du ikke gidder pante/ta med flasker hjem.
– Plukk flasker og bokser du finner.

Sigarettsneiper og snus

Politikere
– Innfør forbud mot bruk av plast i snus og sigaretter.
– Innfør pant på snusbokser.
– Sett opp “ballot bins” i det offentlige rom, hvor folk kan “stemme” med snus og sigarettsneiper på uhøytidelige ja/nei-spørsmål (https://ballotbin.co.uk/).
– Gjennomfør holdningsskapende kampanjer om at snus og sigarettersneiper er skadelige for miljøet.

Produsenter
– Finn nedbrytbare alternativer til mikroplast i sigaretter og snus.

Du og jeg
– Aldri kast snus eller sigarettsneiper på bakken eller i vannet!
– Si fra hvis du ser noen som gjør det.

Korker/lokk

Politikere
– Innfør påbud om at korker må henge fast i drikkeflasker (som EU: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2631.)

Q-tips

Politikere
– Innfør planlagt forbud mot éngangsplast snarest – ingen utsettelser.
– Gjennomfør holdningsskapende kampanje om at q-tips og andre plastartikler ikke må kastes i do.

Produsenter
– Bruk papir eller andre nedbrytbare materialer i istedet for plast i Q-tips.

Dagligvarekjeder
– Ikke selg Q-tips i plast, det finnes alternativer.

Du og jeg
– Aldri kast Q-tips i do!

Husholdningskanner

Politikere
– Utvid panteordningen til å gjelde alle kanner og flasker i plast.

 

Fiskeri, bygg og næring

Verstingplast i prioritert rekkefølge:

Isopor Forslag til tiltak: Forbud (ansvar: myndighetene)

Tau

Garn/trål

Kanner/dunker Forslag til tiltak: Innfør pant på alle plastflasker og dunker (ansvar: myndighetene)

Pakkebånd og strips

Sprengledninger/armeringsfibre

 

Kunnskapsgrunnlag

 

Data fra Fordeling kilde (av identifiserbar plast)
Hold Norge Rent Hele landet (basert på antall):
– Tau (små og store) 23,5%
– Isopor 19%
– Drikkeflasker og bokser 13%
– Sigarettsneiper og snus 10%
– Plastposer 10%
– Korker/lokk 9%
– Pakkebånd og strips 7,5%
– Q-tips 7,5%Kilde:
– 46% personlig forbruk
– 33% maritim virksomhet, inkl. fritidsfiske
– 16% bygg, næring og industri
– 5% sanitæravfall
Mepex Consult Basert på antall:
– Isopor 40%
– Drikkeflasker og bokser 11%
– Tau (små og store) 11%
– Husholdningsflasker og kanner 9%
– Matemballasje/takeaway 5,5%
– Industriplast 3,5%
– Lokk/korker/drikkeboksringer 3,5%
– Pakkebånd og strips 3,5%Basert på vekt:
1. Isopor
2. Tau over 50 cm
3. Fiskegarn
4. Husholdningsflasker/kanner
5. Fiskekasser/isoporkasser
6. Bøyer og flottører
7. Annet
8. Garn/tau
9. Industriplast
Nordic Ocean Watch Basert på vekt:
1. Tau, garn, liner og not
2. Hardplast
3. Myk plastemballasje
4. Kanner over 25 liter
5. Drikkeflasker
6. Flasker og kanner
7. Isopor og lignende
8. Gummi
9. Drikkeflasker med pant
Miljølære (miljolare.no) Toppfunn (av identifiserbar plast) basert på antall:
1. Tau og taurester (under 50 cm)
2. Korker og kordeler av plast
3. Tau og taurester (over 50 cm)
4. Garn og trålrester
5. Isoporbiter over 2,5 cm
6. Blandede taufloker
7. Flasker av plast til drikke
8. Pakkebånd/strips
9. Q-tips
10. Annen emballasje
11. Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away
12. Matemballasje
13. Haglpatroner, patronhylser, forladning
14. Plastposer
15. Ballonger, ballongholdere, gavebånd
Plastjakten (plastjakten.no) Toppfunn (av identifiserbar plast) basert på antall:
1. Emballasje fra godteri, snacks, is (sjokolade, nøtter, potetgull, snacksbar, godteri, kjeks, halspastiller)
2. Matemballasje (smør/margarin, pålegg, fruktkurv, yoghurt)
3. Kanner/dunker
4. Flaske/boks med pant
5. Isopor
6. Tobakk/snus
7. Tube/spray/flaske – husholdning
8. Merkelapper/klistremerker
9. Drikkekartong
10. Plastpose litenIdentifiserbare merker (basert på antall):
1. Freia (eies av Mondelez International)
2. Tine / Sunniva Tine (Tine AS)
3. Nidar (Orkla ASA)
4. Maarud (Kraft Foods Norge)
5. Coca-Cola Company
6. Showa (hanske-selskap UK)
7. Diplom-Is (Tine)
8. Kinderegg (Ferrero SpA)
9. Coop (Coop Norge SA)
10. Hansa (Hansa Borg Bryggerier)

 

 

About the Author: Synnøve Kvamme

Avatar